motor sa adapteromMotor za ražanj sa planetarnim reduktorom, konstruisan za dugotrajnu upotrebu pod vrlo teškim uslovima rada. Reduktor I motor su smješteni u inox cijev radi zaštite motora od udara, padavina i visokih temperatura. Prilikom rada motor je skoro bešuman. Na ovim motorima nema izlaznog kabla, jednostavno se kabal sa odgovarajućim utikačem ušteka na poleđinu motora.

Tehnički karakteristike motora

Brzina 5 O/min

Max. opterećenje: ca. 60Kg

Poterban napon struje za rad motora: 12V

Prečnik osovinice: Ø12mm

Dimenzije: : Ø46x195mm

Dodatna oprema:

  • Adapter 220/12V – 13.00 €